Hvordan søke plass

Lenke:

https://enebakk.ist-asp.com/enebakkpub/login.htm;jsessionid=144AEBAB83DB0BA9BB1011FA2D19B28B.tomcatENEBAKK

Opptakskriterier:
Barnehagen følger kommunens samordnede opptak.

· Opptakskriterier

Ved opptak prioriteres barn i denne rekkefølge:

a) Barn med nedsatt funksjonsevne, i samsvar med barnehagelovens § 13, og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd.

b) Barn til ansatte.

c) Søsken av barn som har plass i barnehagen.

d) Tilstrebe en hensiktsmessig alderssammensetning og sikre en forsvarlig drift.

Står to søknader likt, vil opptak skje etter søknadsdato.