Førskolegruppa

Førskolen er samlet en gang i uken i fire timer. Vi veksler på å ha samling i barnehagen og på å være i førskoleskogen. Uansett om vi er i barnehagen eller i skogen så jobber vi med planlagte temaer. På førskolen jobber vi med: Selvstendighet Sosial kompetanse Eksperimenter Forberedelse til skolen Faktalæring