NLM-barnehagene AS sin visjon

Et barn som står på hendene på jordkloden...

Et barn som er større en jordkloden...

Nei, proporsjonene stemmer ikke. Men ta en titt på barnet likevel. Det ser så inderlig fornøyd ut. Det har lært noe nytt...

Det er dette barnehagen skal være. I lek og læring, med prøving og feiling, skal barna lære å erobre nye områder.

Sammen med dem har vi et kompetent personale som ser på barna som sin store og gode oppgave. De er i barnehagen for barnas skyld.

Barnehagene våre har en kristen formålsparagraf.
Bibelen lærer oss at:
mennesket er skapt i Guds bilde. Livet er hellig og ukrenkelig fra barnet blir unnfanga i mors liv og like til en naturlig død. Hvert eneste barn er like verdifullt og skal bli gitt de samme muligheter i livet

Dette innebærer å vise barna respekt og bidra til at de utvikler et sunt og trygt selvbilde. Dette innebærer også at barna i barnehagen skal lære å vise respekt for og ta ansvar for hverandre. Så vil vi fokusere på barn i andre land, på barn som ikke har de samme muligheter som barn i Norge har. Vi vil at barna i barnehagen våre skal lære å ta ansvar for barn som vokser opp under vanskelige vilkår.

Vi tror at Gud elsker hvert eneste menneske som han har skapt. Ja, han elska oss så høyt at da det gikk galt for oss, sendte han Jesus, sin eneste sønn, for å berge oss.

Vi ønsker at barna i barnehagene våre skal få høre og lære mye om Jesus.
Vi ønsker at de skal få oppleve at Jesus gir ekte glede på sikker grunn!