Vi har blitt en livsgledebarnehage!

Som livsgledebarnehage skal vi besøke de eldre i vårt nærmiljø! Vi skal spre nestekjærlighet og glede!