Hovedopptak 2017

Søknadsfrist til hovedopptaket er innen 1. mars 2017.
 
• Søk innen 1. mars.
• Åpne denne siden:

http://www.enebakk.kommune.no/barnehageopptak.350655.no.html
• Klikk på linken til barnehageportalen
• Klikk videre på "barnehage".
• Følg anvisningene videre i søknadsprosessen.