Informasjon om hovedopptak til barnehage 2017

Søknadsfrist til hovedopptaket er innen 1. mars 2017.   • Søk innen 1. mars. • Åpne denne siden: http://www.enebakk.kommune.no/barnehageopptak.350655.no.html • Klikk på linken til barnehageportalen • Klikk videre på "barnehage". • Følg anvisningene videre i søknadsprosessen.