Planleggingsdager 2016/2017

Høst 2016: 1. og 2. september 4. november Vår 2017 2. januar 26. mai Disse dagene er barnehagen stengt for barna.