Syke barn i barnehage

Innimellom blir barna syke og må holde hjemme fra barnehagen. Vi følger retningslinjene til Folkehelseinstituttet. Se www.fhi.no