Syke barn i barnehagen

Innimellom blir barna syke og må holde hjemme fra barnehagen. Vi følger retningslinjene til Folkehelseinstituttet. http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=List_6212&Main_6157=6263:0:25,5813&MainContent_6263=6464:0:25,8900&List_6212=6218:0:25,8901:1:0:0:::0:0